Geddes Ltd. v Tawonezvi (SC34/02 ) [2002] ZWSC 34 (26 May 2002);

Group